Picture

Laat onze varkens uw land bewerken!

We geloven in de kringloop van grondstoffen en in een natuurlijke manier van landschapsbeheer. De Akkervarkens doen wat machines en andere dieren niet kunnen; de grond omwoelen op een natuurlijke manier waardoor er ruimte vrijkomt voor amfibieën, insecten, planten en bomen. Daarnaast kunnen varkens een nuttige rol spelen bij de bestrijding van invasieve exoten zoals bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw.

Kleine landbouwmachientjes:

Akkervarkens kunnen ingezet worden voor het schoonmaken van uw percelen. Ze kunnen ingezet worden ter bestrijding van bijvoorbeeld aardappelopslag. Varkens zijn alleseters en dus breed inzetbaar.
Door het inzetten van de varkens op het land beperk je de uitstoot en het gebruik van fossiele brandstof en behoud je de natuurlijke bodemstructuur.
Onze natuurlijke ‘landschap beheerders’ zorgen voor een verhoogde vruchtbaarheid van de grond en voorkomen dat onkruid gaat woekeren. Daarnaast hebben varkens het ook naar hun zin op natte percelen waardoor een niet te rooien oogst een nuttige bestemming krijgt.

Invasieve Exoten:

Reuzenbereklauw , Japanse duizendknoop: enkele voorbeelden van zogenaamde invasieve exoten.
Exoot, omdat deze soorten niet op eigen kracht maar door de mens in ons land terecht zijn gekomen.
Invasief, vanwege hun explosieve verspreiding.
Invasieve exoten kunnen niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de natuur maar ook voor de volksgezondheid, veiligheid en economie.

Het voorkomen, opsporen, bestrijden en monitoren van de soorten is dan ook erg belangrijk. Akkervarken adviseert beleidsmakers en grondeigenaren waar, wanneer en welke actie gewenst is.

Onze dieren hebben ervaring met veldinventarisaties en het opsporen van invasieve planten!
Akkervarken werkt voor ondernemers, voor verschillende gemeentes, Staatsbosbeheer en voor particulieren. In de huidige projecten zijn de invasieve exoten dermate bestreden dat er geen gevaar meer is.

Ons bedrijf is uniek omdat wij werken op een duurzame en groene manier. Met een doelgerichte aanpak en een helder stappenplan kunnen wij u in elke fase van het proces bijstaan.
Zo kunnen wij ondersteunen in de communicatie naar het publiek, zowel in de vorm van bebording als het organiseren van presentaties op onze locatie.

In woonwijken is gebleken dan omwonenden zich erg betrokken voelen bij het probleem maar ook bij de Akkervarkens! Zo kunnen er, naast draagvlak en acceptatie, mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. Er bestaat een mogelijkheid om omwonenden te betrekken bij de dagelijkse verzorging van de dieren.

Wroeten in het bos

Een varken leeft van nature graag in het bos en kan hier ook een nuttige rol spelen.
Het omwoelen van de grond zorgt er voor dat er kale plekken ontstaan in het bos waar zaden licht krijgen om te kiemen, daarnaast kunnen voedingsstoffen en water makkelijker de bodem indringen.
Bosplanten zoals hertshooi, mannetjesereprijs en veelbloemig veldbiesen profiteren hiervan. Maar ook de beuken, eiken en essen in het bos hebben profijt van het werk van de Akkervarkens.


Zet de Akkervarkens in op uw land

Heeft u belangstelling om onze Akkervarkens in te zetten op uw land? Neem dan contact met ons op. We horen graag wat onze dieren voor u kunnen betekenen op het gebied van natuurlijk landschapsbeheer.

Akekrvarken mini landbouw machientjes tekst

Wat zijn akkervarkens?

De Akkervarkens lopen het gehele jaar buiten. Hier doen ze nuttig werk. Ze eten onkruid met wortel en al op, creëren nieuwe open plekken in het bos of eten de restanten van een oogst op. Ze doen wat een varken graag doet; wroeten in de grond.

We hebben de gehele levensloop van onze Akkervarkens in eigen beheer. Van geboorte tot aan de slacht. Hierdoor kunnen wij een dierwaardig bestaan en vlees van constante goede kwaliteit garanderen.

Lees meer over de varkens!